ΕΡΓΟ: Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) /Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Προς

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μεσογείων 396

53 41 Αγ. Παρασκευή

Νιάτα 31 Ιανουαρίου 2001

 

 1. Στοιχεία Κύριου Φορέα
 2. Επωνυμία

  3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  ΝΙΑΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

  Κωσταγιάννης Δημήτριος

  Διεύθυνση

  Νιάτα Λακωνίας

  Περιοχή

   

  ΤΚ

  23060

  τηλ

  0732 – 31376 31846

  fax

  31376

  www site

  Υπό κατασκευή

  e-mail

  niata@otenet.gr

 3. Προσωπικά Στοιχεία Υπευθύνου Έργου του Κύριου Φορέα
 4. Όνομα

  Δημήτριος

  Επώνυμο

  Κωσταγιάννης

  Διεύθυνση

  Νιάτα Λακωνίας

  Περιοχή

   

  ΤΚ

  23060

  τηλ

  0732 –31882

  fax

  31376

  e-mail

  niata@otenet.gr

   

 5. Στοιχεία συνεργαζόμενου Φορέα
 6.  

 7. Προσωπικά Στοιχεία Υπευθύνου Έργου του Συνεργαζόμενου Φορέα
 8.  

   

   

   

   

   

   

 9. Εμπειρία των Φορέων σε έργα επιμόρφωσης
 10. Έργο

  Διάρκεια

  (Χρονολογίες)

  Αριθμός επιμορ-φούμενων

  Συνοπτική περιγραφή της συμβολής του φορέα στο συγκεκριμένο έργο

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 11. Μοντέλα Επιμόρφωσης που υποστηρίζει
 12. (π.χ. εκτός σχολείου, ενδοσχολική, από απόσταση, άλλο. Να γίνει αναλυτική και πλήρης περιγραφή του τρόπου εφαρμογής)

  Η επιμόρφωση θα είναι εκτός σχολείου. Βέβαια θα μετέχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ( μορφή ενδοσχολικής ) αλλά και εκπαιδευτικοί των γειτονικών σχολείων και όμορων Δήμων οπότε το πρόγραμμα εφαρμόζεται εκτός σχολείου και λειτουργεί ως κέντρο επιμόρφωσης.

  Το Δημοτικό σχολείο Νιάτων ως κέντρο επιμόρφωσης μπορεί να επιμορφώσει αρκετούς από τους εκπαιδευτικούς της πςεριφέρειας με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει αυτή τη στιγμή σε ανάλογο χρονοδιάγραμμα. Δεν αποκλείεται η αύξηση του αριθμού των επιμορφούμενων αν το εργαστήριό μας εξοπλιστεί με περισσότερες μονάδες Η/Υ.

  Η επιμόρφωση θα πραγματοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και θα παρέχονται στους επιμορφούμενους όλες οι απαραίτητες καλύψεις για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

   

   

 13. Προγράμματα που προσφέρει
 14. Πρόγραμμα

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  Π-1

  Χ

   

  Π-2

   

   

  Π-3

   

   

   

   

   

   

 15. Πρόγραμμα Μαθημάτων
 16. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ( ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 3 )

   

  Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Έννοια πληροφορίας , ακρίβεια ,επικαιρότητα ,σχετικότητα , ακατέργαστο υλικό ,απο τα δεδομένα στην πληροφορία.

  Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Κεντρική μονάδα επεξεργασίας , χώροι αποθήκευσης , μνήμη RAM , ROM έννοια περιφερειακών συσκευών

  Γ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

  Πληκτρολόγιο - ποντίκι , Οθόνη , εκτυπωτές , κάρτα ήχου, CD-ROM , δισκέτες

   

  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ( ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 6 )

   

  Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Εκκίνηση , τερματισμός , παράθυρα , χρήση προσωπικών ρυθμίσεων δημιουργία καταλόγων , φακέλων ,τοποθέτηση αρχείων σε συγκεκριμένο φάκελο , άνοιγμα , αντιγραφή , διαγραφή μετονομασία , μετακίνηση, αποστολή αρχείου σε δισκέτα , άνοιγμα αρχείων από δισκέτα

   

  Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Χρήση και εγκατάσταση λογισμικού από δισκέτα ,cd-rom , παράμετροι και προβλήματα εγκατάστασης , απεγκατάσταση λογισμικού συνέπειες ,συμπίεση αρχείων ,γραφικών ,βίντεο μείωση χρόνου ,τεχνικές μείωσης χρωμάτων ,μεγέθους

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. MICROSOFT OFFICE – WORD ( ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 12 )

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Παράμετροι , ρυθμίσεις , δημιουργία εγγράφου , αποθήκευση , ανεύρεση

   

  Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Διαμόρφωση σελίδας , επιλογή γλώσσας , κίνηση στο έγγραφο ,επιλογή κειμένου , αντιγραφή επικόλληση ,διαγραφή , μετακίνηση ,γραμματοσειρές , επισήμανση αλλαγών , έλεγχος ορθογραφίας ανάκτηση δεδομένων , χρήση προτύπων

   

  Γ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ – ΕΙΚΟΝΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Εισαγωγή επικεφαλίδων και αρίθμησης , εισαγωγή αρχείων ,clipart , εικόνων από αρχείο , προεπισκόπηση εκτύπωσης , παράμετροι και επιλογή εκτυπωτή , εκτύπωση

   

  Δ. ΠΙΝΑΚΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Εισαγωγή – σχεδίαση πίνακα , μορφοποίηση , μετακίνηση ,εισαγωγή δεδομένων , χρωμάτων , κατανομή γραμμών – στηλών ,ταξινόμηση ,περιγράμματα ,περιγράμματα σελίδας , προσαρμογή ,σκίαση

   

   

   

   

  4. MICROSOFT OFFICE – EXCEL ( ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 12 )

   

  Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Διαμόρφωση , φύλλου , παράμετροι , ρυθμίσεις , δημιουργία φύλλου εργασίας , αποθήκευση , ανεύρεση γραμμή menu , εργαλεία

   

  Β. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Εισαγωγή κειμένου – αριθμών , τιμών , πλάτος-ύψος κελιών ,στοίχιση , γραμματοσειρές , σκίαση ,μορφοποίηση αριθμών , επιλογή γραμμών – στηλών ,επιλογή περιοχής , διαμόρφωση σελίδας , επιλογή γλώσσας , κίνηση στο έγγραφο ,επιλογή κειμένου

   

  Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 6 )

  Αντιγραφή , επικόλληση ,διαγραφή , μετακίνηση , ανάκτηση δεδομένων , χρήση προτύπων ,χρήση μαθηματικών τύπων – συναρτήσεων , παραδείγματα συναρτήσεων , κατηγορία συνάρτησης απόδοση μέσου όρου , άθροιση , δημιουργία γραφημάτων ,ιστόγραμμα , ραβδόγραμμα εισαγωγή παραμέτρων γραφήματος , τύποι γραφήματος , προεπισκόπηση εκτύπωσης , παράμετροι και επιλογή εκτυπωτή , περιθώρια , γραμμές πλέγματος , εκτύπωση

   

  5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 12 )

  Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Ανάλυση – εξήγηση εννοιών Internet , e-mail ,w.w.w , web , δίκτυα υπολογιστών , παρουσίαση σελίδας , ερμηνεία δομής σελίδας

  Β. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Για τι να ενδιαφερθώ , αξιολόγηση πληροφορίας , συνηθισμένες τεχνικές αναζήτησης ,πλοήγηση ,χρησιμοποίηση στατικών εικόνων , ήχων , video, δικαιώματα χρήσης αρχείων ,προστασία προσωπικών δεδομένων , εύρεση συγκεκριμένης σελίδας ,χρήση δεσμού, τοποθεσία web, σελίδα web

  Γ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Κλειδιά αναζήτησης , εναλλακτικοί τρόποι αναζήτησης συγκεκριμένης πληροφορίας , διευθύνσεις ,άνοιγμα αρχείων , δεσμοί , αποθήκευση , συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων

  Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  e-mail address , accound ,υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook , παραλαβή – αποστολή μηνύματος ,αρχειοθέτηση , επισύναψη αρχείων , ομαδοποίηση ,εκτύπωση

   

  6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ( ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 6 )

  Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Κατασκευή προτύπων ,εντύπων , μηχανογράφηση μητρώου μαθητών ,χρήση του Η/Υ στη διοίκηση και παρεχόμενες ευκολίες

  Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ( ΩΡΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ : 3 )

  Ψυχολογική προσέγγιση των μαθητών , κριτήρια επιλογής , εγκατάσταση πακέτου λογισμικού , παρουσίαση και κριτική εκπαιδευτικού λογισμικού , αντιμετώπιση δυσκολιών εγκατάστασης , προετοιμασία εκπαιδευτικού για χρήση λογισμικού στην τάξη , παρατήρηση της απουσίας των παιδαγωγικών κριτηρίων σε λογισμικά του εμπορίου , ανάγκη συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού.

  ( Θα γίνει παρουσίαση κριτική και ενασχόληση των επιμορφούμενων στους περίπου 30 τίτλους που διαθέτει το σχολείο )

   

   

  Μεθοδολογία

  Η Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η διδακτική μεθοδολογία του εργαστηρίου και μέσα διδασκαλίας οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές καθώς και το έντυπο επιμορφωτικό υλικό που προβλέπεται να δημιουργηθεί.

   

 17. Επιμορφωτικό υλικό
 18. (να περιγραφεί αναλυτικά το επιμορφωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πέραν αυτού που θα διανεμηθεί από το ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Η χρήση επιπλέον επιμορφωτικού υλικού είναι προαιρετική.

 19. Τεχνολογική Υποδομή
 20. (Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν)

  Εξοπλισμός

  Τέσσερις μονάδες Pentium 133 Μhz,16 MΒ RAM, 2.1 GB

  Μία μονάδα Pentium 133 Μhz ,64 MB RAM, 4.0 GB

  Μία μονάδα DFI 486

  Μία μονάδα IBM 286

  Εκτυπωτές : Epson Stylus Color 660, Star LC-15, IBM PXL

  Ssanner : Primax Colorado D600

  Δίκτυο : Ομότιμο Δίκτυο peer to peer

  ΙΝΤΕRΝΕΤ : μέσο ΟΤΕ : niata@otenet.gr

  Μηχανογράφηση : ΑΒ ΕΠΑΦΟΣ

  Χώρος

  Το Δημοτικό Σχολείο διαθέτει εργαστήριο Πληροφορικής

 21. Πίνακας Σχολείων

Α/Α

Δ/νση Εκπαίδευσης

Σχολείο

Μοντέλο

Προγράμματα

 

2ο Γραφείο

Π .Ε Μολάων

Νιάτων

Εκτός σχολείου

Π - 1

 

>>

Αγ. Δημητρίου Ζάρακος

>>

>>

 

>>

Απιδέας

>>

>>

 

>>

Γλυκόβρυσης

>>

>>

 

>>

Μολάων

>>

>>

 

>>

Συκιάς

>>

>>

 

>>

Αγγελώνας

>>

>>

 

>>

Μεταμόρφωσης

>>

>>

 

>>

Βελλιών

>>

>>

 

>>

Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας

>>

>>

 

>>

Αγ. Ιωάννου Μονεμβασίας

>>

>>

12.

>>

Μονεμβασίας

>>

>>

HOME
Make your own free website on Tripod.com